Gazon herstel na droogte.

Aanpak kan verschillen

Uiteraard is vocht een belangrijke factor in de werking van meststoffen. Juist daar is een gebrek aan. Is een gazon goed beregend en nog groen of in redelijke conditie dan is regulier bemesten met GrasZó voldoende. Bij verdroogde gazons of gazons met grote schadeplekken is de aanpak anders. Hier kan verticuteren, doorzaaien en bemesten uitkomst bieden. De te nemen stappen verschillen dus vaak per locatie!

Groei stimuleren en vocht is essentieel

Zodra er weer een periode van regen komt is het belangrijk snel te handelen. Als u ervoor kiest te verticuteren en door te zaaien moet de toplaag vochtig zijn. Lees verderop in de nieuwsbrief hoe Yuccaflow daarbij kan helpen. Verticuteer oppervlakkig, zo krijgt het graszaad een kans. Kies een passend mengsel (zon of schaduw) met een hoog percentage Engels raaigras! Dit vestigt zich sneller. Gebruik de gazonmeststof Repair mix om extra beworteling te stimuleren. Hierna is het van belang om het gazon van vocht te blijven voorzien!

Innogreen GrasZó:      8 – 10 kg/100 m²
Innogreen Repair mix: 8 – 10 kg/100 m²

* benieuwd naar de werking van Repair mix klik hier!
Droogte gras innogreen LeCoBa Wintelre

  • Geef liever 3 maal per week veel water dan iedere dag een beetje.
  • Geef water in de ochtend of avond om onnodige verdamping te voorkomen.
  • Maai bij felle zon en droogte uw gazon niet te kort, dit voorkomt uitdroging.
  • Meermalen in lagere hoeveelheid mesten over een periode is beter als een grote hoeveelheid in één keer.
  • Probeer na het bemesten meteen vocht te geven. Dit bevordert de werking.
  • Heesters en vaste planten in stress verbruiken voeding, houd ze vitaal en sterk met Innogreen BioBasis of Agrimix.
  • Een mulch- of bladlaag op de bodem kan uitdroging voorkomen en houdt vocht vast.

LeCoBa droogte innogreen variomix Wintelre

Water beter opneembaar maken.

De bodem neemt slecht vocht op

Het klinkt tegenstrijdig. Het is droog en toch neemt de bodem door indroging slecht vocht op. In de huidige extreme omstandigheden krijgen bomen en planten het heel moeilijk. Ook ondergronds is er steeds moeilijker vocht te vinden. Door een zogenoemde ‘wetting agent’ aan het water toe te voegen vloeit het vocht beter uit over de oppervlakte. Yuccaflow is daarvoor de oplossing!

Yuccaflow als natuurlijke ‘wetting agent’

Yuccaflow is een volledig natuurlijk en vloeibaar product. Het veranderd de oppervlaktespanning van het water en is zuinig in gebruik. Vocht wordt beter opneembaar en dringt zo makkelijker de grond in. Toepasbaar bij bomen, heesters, vaste planten en gazons. Yuccaflow wordt geleverd in 1, 5 en 20 liter.

Toepassing: Mengen met water.

Nevel/gieten*:
– 5 ml / liter
– 50 ml / 10 liter

* minimaal 2x toepassen voor een goed resultaat!
LeCoBa droogte innogreen variomix Wintelre

    • Klik hier voor onze laatste nieuwsbrief "winteronderhoud" Nieuwsbrief winteronderhoud 2020